Om skolen

På Grejsdal Skole har vi fokus på læring, trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med forældrene og det omkringliggende lokalsamfund.

Kort om vores skole

Grejsdal Skole er en folkeskole beliggende i Vejle i et smukt og kuperet terræn. Vi er ca. 150 elever på skolen og har klasser fra 0.-6. klasse. Derudover har vi ca. 50 børn, som benytter sig af vores velfungerende SFO og klub-tilbud. Klubtilbuddet er for vores lidt større elever, 4.-6. klasse.
Hvert forår tilbyder vi kommende skolebørn at starte i vores førskole. 

Vi er ca. 25 engagerede medarbejdere på skolen, der som en naturlig del af vores hverdag bruger skoven og de omkringliggende faciliteter og muligheder, som vi har. 

Da vi har et stort fokus på gode overgange, har vi et tæt og velfungerende samarbejde med både børnehaver og overgangsskole i Grejsdalen. Vejle Midtbyskole er vores naturlige overbygningsskole. Det vil sige, at når dit barn skal starte i 7. klasse, så er dit barn garanteret en plads på Vejle Midtbyskole.  

Skolens pædagogiske grundlag

På Grejsdal Skole er vi alle en del af et mangfoldigt fællesskab, der bygger på anerkendelse, ansvarlighed og gensidig respekt. Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til mangfoldighed.

Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan skabe demokratisk dannede børn, som møder hinanden med anerkendelse, omsorg og respekt og som har lyst til at lære og udvikle sig.

For at alle vores elever oplever sig som en del af et fællesskab, er det fundamentalt, at vi som skole påtager os den professionelle, faglige og forpligtende handleret og skaber rammer for fællesskaber i alle sammenhænge. Derfor forsøger vi altid at være stærke rollemodeller, der er både vedholdende og fleksible. Vi har en naturlig forventning om, at alle i og omkring skolen bidrager aktivt og positivt til fællesskabet.