Skoleudviklingssamtale

Der afholdes årligt skoleudviklingssamtale mellem forvaltningen og skolens ledelse.

Skoleudviklingssamtalerne finder typisk sted i årets første kvartal. Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde og den lokale dialog mellem skolen og forvaltningen. Det er en dialog om skolens udvikling, så eleverne får de bedst mulige rammer for læring, trivsel og dannelse. I forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af samtalens resultater. Det kan eksempelvis være et kort referat/opsamling af skoleudviklingssamtalen, som gøres tilgængeligt på skolens hjemmeside. Notat for årets skoleudviklingssamtale kan læses her.

 • Notat fra skoleudviklingssamtale 2023

  Handleplan for kvalitet, og den årlige udarbejdede skoleplan, er skolens strategiske værktøjer der tilsammen peget retning, formulerer samarbejdsstrukturer og beskriver indsatser.

  Hvor finder vi vores data?

  • Data fra nationale test og nationale overgangstest
  • Data fra trivselsmålinger for både elever og personaler
  • Data fra sygefraværsstatistik
  • Data fra opgaveoversigter
  • Data fra økonomiske nøgletal
  • Observationer og samtaler

  Skolens resultater i dansk og matematik

  • Der vil i skoleåret 23/24 være fokus på, hvordan de nye nationale overgangstest kan blive et aktivt redskab for faglærerne i deres arbejde med progression på elev- og klasseniveau.

  Målsætninger og prioriteringer i skoleåret 23/24

  • Videre med professionelle læringsfælleskaber – styrket kvalitet i praksis”. Vi følger stadig sporet didaktik, men har en særlig målrettet indsats omkring ”pædagogisk værtskab”. Der er endvidere fokus på Co-teaching og samarbejdet omkring dette.
  • Der er i forhold til det nye læringscenter fokus på, at udnytte bibliotekets nye faciliteter til at fremme læselysten, med en koordineret indsats på alle klassetrin. Herunder et øget fokus på læsning og skrivning i alle fag.
  • Styrke fællesskabet på Grejsdal skole bl.a. gennem arbejde med venskabsklasser, samt at børnene bliver aktive med-skabere af fællessamlinger.
  • Der arbejdes med trivselsårsplaner omkring alle klasser.