Klubben

Klubben er et tilbud for elever i 4.-6. klasse.

Vi har klub to dage om ugen. Klubben holder til i nogle andre lokaler end vores SFO.
Børnene har blandt andet selv mulighed for at planlægge og tilrettelægge egne aktiviteter, hvor også SFO børnene kan blive inviteret til at deltage.
Vi har fokus på dannelse af relationer i både SFO og klub, og stræber efter at skabe en klub, hvor børnene lærer at færdes i forskellige arenaer, styrke relationerne på kryds og tværs, oplever medbestemmelse og trivsel i vores klubtilbud.